top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
globe

Založenie sro

spoločnosť s ručením obmedzeným

second
Založenie sro od 249 € kdekoľvek na Slovensku elektronicky
(vrátane súdneho poplatku) - profesionálne s vysokým komfortom pre klienta.

- využitím elektronického podania na obchodný register ušetríte 50 % zo sumy poplatkov,
- ako bonus vám ponúkame elektronické ohlásenie voľných živností bez zvýšenia ceny,
- za každú viazanú živnosť zaplatíte iba 7,50 €,

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s nami je rýchle, pohodlné a bez starostí:
1. Pripravíme všetky doklady potrebné na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
   (založenie sro):
     a) Spoločenská zmluva, zakladateľská listina
     b) Žiadosť o udelenie súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra
     c) Vyhlásenie správcu vkladov
     d) Doklad preukazujúci vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, v ktorej bude sídlo
         obchodnej spoločnosti - spoločnosti s ručením obmedzeným
     e) Vyhlásenie zakladateľa (ak spoločnosť zakladá jeden spoločník)

2. Vyplníme a doručíme na živnostenský úrad formulár pre ohlásenie živnosti pre spoločnosť
    s ručením obmedzeným, prevezmeme vystavené osvedčenie o živnostenskom oprávnení
    (živnostenský list)
3. Vyplníme formulár návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra
4. Podáme návrh na zápis do obchodného registra spolu s predpísanými prílohami a zaplatíme
    súdny poplatok

Podania na obchodný register a živnostenský úrad robíme elektronicky.

O procese založenia sro ktorého súčasťou sú od vyhotovenie potrebných dokumentov, získanie súhlasu správcu dane, získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, podanie návrhu na zápis sro do obchodného registra až po samotný zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra Vás budeme priebežne informovať.

Po zapísaní obchodnej spoločnosti do obchodného registra a získaní výpisu z obchodného registra Vám odovzdáme všetky dokumenty a Vy môžete začať reálne podnikať.

Naša spoločnosť má so zakladaním obchodných spoločností bohaté skúsenosti, využíva zaručený elektronický podpis a ohlásenie živnosti aj podanie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra robí formou elektronického podania.
Okrem profesionálneho prístupu spoluprácou s nami získate aj výraznú úsporu finančných prostriedkov, najmä ak žiadate zapísať viac živností, prípadne viazaných a remeselných živností.
S nami:
   - ušetríte čas a minimálne 50 % nákladov na nutné poplatky,
   - v prípade voľných živností ušetríte až 100 % nákladov na poplatky,
   - zbavíte sa rizika možných problémov a komplikácií.

Téma:  Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (založenie sro), obchodný register a obchodná spoločnosť, zápis spoločnosti do obchodného registra, ohlásenie živnosti, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, živnostenský úrad, ako založiť sro a elektronické podanie, prevod obchodného podielu .

Viac informácií v sekcii Založenie sro

Okrem založenia sro ponúkame aj :
- poskytnutie adresy sídla obchodnej spoločnosti,
- predaj Ready-made spoločnosti,
- kompletnú komunikáciu so živnostenským úradom,
- zabezpečenie zápisu akýchkoľvek zmien v obchodnej spoločnosti do obchodného registra,
- zasielanie dokumentov do zbierky listín,
- profesionálny on-line outsourcing komplexného vedenia firemnej agendy,
- vypracovanie vnútropodnikových smerníc,
- kancelárske služby,
- účtovné poradenstvo,
- ekonomické a organizačné poradenstvo,


img

img

Bližšie informácie získate v menu - Partnerské firmy