top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
Office

Office house

adresa sídla spoločnosti

second
Zabezpečíme
registračné sídlo (registračnú adresu) obchodným spoločnostiam, ktoré z rôznych dôvodov nepotrebujú alebo si nemôžu prenajať vlastné administratívne priestory. Dôvodom môže byť predmet činnosti obchodnej spoločnosti, ktorý nevyžaduje stálu kanceláriu, požiadavka mať sídlo v určitom regióne alebo by jednoducho prenájom kancelárie nebol rentabilný.

Aj v takýchto prípadoch
je vhodné mať k dispozícii dobre vybavenú a fungujúcu kanceláriu na dobrej adrese. V skutočnosti môžete pracovať doma, priamo u klienta alebo na cestách za obchodnými partnermi. Takúto možnosť dnes využíva čoraz viac podnikateľov. Výhodou je nielen úspora nákladov, ale aj zbavenie sa každodenných starosti o chod a údržbu kancelárie, ktorú by ste aj tak využili veľmi zriedkavo.

O výhodách takejto formy
využívania kancelárie svedčí viac ako 20 ročná história poskytovania služby Office house.

Vaša nová adresa môže byť: Martin, Červenej armády 1


Okrem adresy sídla a možnosti krátkodobého využitia zariadenej kancelárie vám zabezpečíme:

» Preberanie a uloženie došlej pošty
» Notifikácia o doručení poštovej zásielky
» Preposielanie prijatej pošty na vami určenú adresu
» Administratívnu podporu
» Kancelárske služby
» Telefón, prístup na internet
» Krátkodobý prenájom rokovacej miestnosti
» Zabezpečenie prezentačných priestorov vrátane gastronomických služieb
» Ďalšie služby po vzájomnej dohode