top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
Písanie 2

Ready made spoločnosti

ponuka predaja

second
img

img
- sa stanete majiteľom obchodnej spoločnosti hneď po podpise zmluvy o prevode 100 %
  obchodného podielu a zápisnice z valného zhromaždenia. Súčasne sa stanete konateľom tejto
  spoločnosti a môžete za ňu okamžite konať.
- Najneskôr do 24 hodín môžete za obchodnú spoločnosť konať a realizovať tak Vaše obchodné
  plány.
- Vôbec nemusíte čakať cca 10-14 pracovných dní na založenie novej spoločnosti,

img
- vypracovanie dokumentov nutných k prevodu obchodného podielu,
- vypracovanie dokumentov na zmenu konateľa, obchodného mena, obchodného podielu,
  sídla spoločnosti, rozšírenie predmetov podnikania, ...),
- zápis zrealizovaných zmien do obchodného registra,

img
- zapísané v Obchodnom registri - majú vlastné IČO,
- registrované pre daň z príjmu,
- sú založené výhradne za účelom predaja,

img
- majú v celom rozsahu splatené základné imanie,
- nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť,
- nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky,
- sú pripravené na rýchly prevod