top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
globe

Rozšírenie predmetu podnikania

spoločnosť s ručením obmedzeným

second
Rozšírenie predmetu činnosti od 59 € zrealizujeme kdekoľvek na Slovensku
(vrátane súdneho poplatku) - v prípade voľných živností môže byť táto cena konečná.

Predmet činnosti (predmet podnikania) spoločnosti s ručením obmedzeným (sro) je zapísaný v obchodnom registri. Predmet činnosti, často uvádzaný aj ako predmet podnikania tvorí zoznam živností, na ktorých vykonávanie má sro oprávnenie. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, tak ako pre fyzické osoby aj pre právnické osoby vydáva obvodný úrad odbor živnostenského podnikania - živnostenský úrad.
Rozšírenie predmetu činnosti (predmetu podnikania) patrí medzi časté zmeny v sro. Dochádza k nim napríklad z dôvodu rozšírenia predmetu podnikania pri rozšírení rozsahu poskytovaných služieb, pri zámere rozložiť podnikateľské riziko, či zmene podnikateľského zámeru.
Ak sa obchodná spoločnosť rozhodne rozšíriť predmet činnosti o takú živnosť, na ktorú doposiaľ nemala oprávnenie vykonávať ju, musí v prvom kroku o tom rozhodnúť jej najvyšší orgán - valné zhromaždenie, súčasne rozhodnúť o zmene spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny), ohlásiť túto skutočnosť živnostenskému úradu a po získaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre nové živnosti podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
Spoločenská zmluva či zakladateľská listina, ako základný dokument sro, obsahuje všetky živnosti, ktoré sa spoločnosť rozhodla vykonávať. Rozšírenie predmetu podnikania súvisí nielen so zmenou spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny ale s rozšírením predmetu podnikania súvisí aj zmena údajov v obchodnom registri. Po každej zmene v predmete činnosti (predmete podnikania) je nutné podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra. Nie všetky živnosti, uvedené v spoločenskej zmluve či zakladateľskej listine však musia byť zapísané v obchodnom registri v predmete činnosti. Do obchodného registra sa zapíšu iba tie živnosti, ktoré žiadateľ uvedie v návrhu na zápis do obchodného registra.


Téma: Rozšírenie predmetu činnosti (predmetu podnikania) ako zmena v sro, ktorá znamená zmeny v obchodnom registri a preto je potrebné vždy podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra.