top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
UsersGroup

Virtuálna kancelária

online kancelária nonstop

second
Využívanie služby virtuálnej kancelárie je vhodné najmä pre:

- nové fyzické aj právnické osoby z radu malých a stredných podnikateľov etablujúce sa na trhu,
  kladúce dôraz na minimalizáciu nákladov pri zriadení a prevádzke vlastnej kancelárie,
- firmy už etablované, so snahou optimalizovať svoje prevádzkové náklady znížením počtu
  administratívnych zamestnancov,
- firmy, ktorých charakter podnikania dočasne alebo vôbec nevyžaduje vlastnú kanceláriu, ale
  vyžaduje administratívny servis,
- firmy, ktoré napriek sporadickej činnosti platia zamestnanca na udržiavanie firemnej agendy,
- podnikateľov, ktorí pracujú z domu, ale chcú mať kontaktnú adresu a možnosť rokovania
  v slušne zariadenej kancelárii,
- firmy, ktorých činnosť nemusí byť pravidelná, ale ktoré chcú a majú byť v povedomí svojich
  obchodných partnerov ako aktívne fungujúce so stálym živým kontaktom,
- firmy zaoberajúce sa maloobchodnou činnosťou bez potreby mať kamennú kanceláriu,
- obchodné zastúpenia pre obchodníkov s regionálnou pôsobnosťou (Žilinský kraj).

img
- imidž serióznej a perfektne fungujúcej firmy,
- dostupnosť kancelárie so všetkými uloženými dokladmi z ktoréhokoľvek miesta, kde je
  internet, okamžite po prihlásení,
- možnosť využívať služby zamestnancov viacerých profesií bez potreby ich zamestnať,
- umožniť zamestnancom pracovať z domu, napr. počas dočasnej pracovnej neschopnosti,
  študentom, ženám na materskej dovolenke a pod.,
- ľahký prístup k spoločným úlohám, dokumentom a firemným oznamom pre spolupracovníkov,
  pobočky, obchodných zástupcov, externých spolupracovníkov,
- permanentný monitoring pracovných činností podriadených,
- informačný systém spravovaný profesionálmi s minimálnymi nákladmi na jeho správu
  a technické vybavenie,
- vysoká bezpečnosť uložených údajov,
- priebežné zálohovanie údajov s možnosťou záloh na CD, DVD, HDD, flash disk, ...
- úspora nákladov na prevádzku vlastnej kancelárie a recepcie,
- prestíž firmy, vďaka zvládnutým projektom s podporou profesionálneho tímu,
- všetko za prijateľnú cenu, bez potreby sťahovania firmy a ďalších vedľajších nákladov.