top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
globe.png

Aktuálne oznamy

arrow Vzhľadom na odstávky elektronického komunikačného systému v čase podávania súhrnných výkazov na DPH, v prípade, ak bude zmarená možnosť podať súhrnný výkaz z dôvodov ktoré nie sú na strane daňového subjektu, správca dane príslušnú sankciu neuloží. Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR
arrow Oznámenie o oprave textu: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky oznamuje, že v oznámení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28277/2009-72, uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2009, v prílohe „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok“, v odkaze 3) má byť správne uvedený nasledovný text: 3) Uvádza sa základ dane vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy, ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 6-násobku minimálnej mzdy a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy. Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy, uvádza sa základ dane vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca. Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR