top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
Formulár 1

Založenie sro

ako postupovať pri založení sro

second
Založenie sro od 249 € kdekoľvek na Slovensku elektronicky
(vrátane súdneho poplatku) - profesionálne s vysokým komfortom pre klienta.

S nami je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným rýchle, pohodlné a bez starostí.
Podania na obchodný register a živnostenský úrad robíme elektronicky.
      - ušetríte čas a minimálne 50 % nákladov na nutné poplatky,
      - zbavíte sa rizika možných problémov a komplikácií

Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným a čo treba urobiť :

1. Rozhodnúť sa, či bude mať spoločnosť jedného alebo viacerých spoločníkov
2. Stanoviť, kto bude vykonávať funkciu konateľa spoločnosti, koľko bude mať
    spoločnosť s ručením obmedzeným konateľov
3. Aké živnosti zapísať do obchodného registra ako predmet činnosti.
4. Vyhotoviť dokumenty:
     - Spoločenská zmluva (zakladateľská listina)
     - Vyhlásenie správcu vkladu
     - Doklad preukazujúci vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, v ktorej bude
       sídlo obchodnej spoločnosti - spoločnosti s ručením obmedzeným
     - Vyhlásenie zakladateľa (ak spoločnosť zakladá jeden spoločník)
5. Získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení
6. Získať súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra
7. Vypísať formulár návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra
8. Podať návrh na zápis do obchodného registra spolu s predpísanými prílohami a zaplatiť
   súdny poplatok

Po zapísaní obchodnej spoločnosti do obchodného registra a získaní výpisu z obchodného registra môžete začať reálne podnikať. Medzi prvé činnosti patrí založenie účtu a splnenie zákonných registračných povinností.

Naša spoločnosť má so zakladaním obchodných spoločností bohaté skúsenosti, využíva zaručený elektronický podpis a ohlásenie živnosti aj podanie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra robí formou elektronického podania.
Okrem profesionálneho prístupu spoluprácou s nami získate aj výraznú úsporu finančných prostriedkov, najmä ak žiadate zapísať viac živností, prípadne viazaných a remeselných živností. Pri elektronickom podaní ušetríte 50% nákladov na súdny poplatok.

Každé rozhodnutie pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným je dôležité a môže mať na podnikanie zásadný vplyv. Je preto vhodné mať k dispozícii čo najviac informácií alebo sa obrátiť na profesionálov.

Nezaťažujte sa na začiatku svojho podnikania štúdiom komplikovaných administratívnych postupov, ktoré už nikdy viac nevyužijete. V maximálnej miere sa sústreďte len na vlastný biznis.

Na každú vašu otázku odpovieme najneskôr do 24 hodín !!

Téma: Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (založenie sro), obchodný register a obchodné spoločnosti, zápis spoločnosti do obchodného registra.