top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
Pravítko

Vytvorenie a vedenie firemnej agendy

založiť sro nestačí

second
Vedenie firemnej agendy zahrňuje nielen vypracovávanie a odovzdávanie predpísaných hlásení, prehľadov, výkazov, evidenciu zamestnancov a s tým spojených povinností, správu majetku, ale tiež neustále sledovanie zmien legislatívy a implementácia týchto zmien do dokumentov tvoriacich firemnú agendu.
Okrem toho má firma množstvo periodicky sa opakujúcich povinností, kde možno zahrnúť rôzne školenia, skúšky, preškolenia, prehliadky, kontroly, revízie, žiadosti o povolenia a podobne.

Klientovi ponúkame možnosť výberu z týchto služieb:
- vypracovanie a aktualizácia vnútropodnikových smerníc a nariadení,
- vedenie personálnej agendy (zmluvy, zodpovednosť, školenia, ...),
- správa majetku firmy (budovy, stroje, zariadenia, motorové vozidlá, ...),
- vypracovanie dokladov na registráciu, zmenu, prípadne zrušenie registrácie týkajúce sa zamestnancov a majetku firmy pre príslušné úrady, orgány a inštitúcie,
- sledovanie dôležitých termínov (povinnosti, výkazy, prehľady, hlásenia, preškolenia, ...),