top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
Sponka

Kancelárske služby

zabezpečíme administratívu vašej kancelárie

second
Dokážeme zabezpečiť úplne bezproblémové fungovanie firemnej administratívy. Samozrejmosťou je poskytovanie telefónnych, faxových služieb, služby IP telefónnej ústredne.
Klient si sám vyberie z množstva nami poskytovaných služieb, prostredníctvom ktorých bude mať zabezpečený kompletný technický, organizačný a personálny servis orientovaný na spokojnosť jeho samého ako aj jeho obchodných partnerov. Nezanedbateľnou výhodou je aj permanentná dostupnosť kontaktnej osoby.

Klient si môže vybrať z týchto služieb:

» Služby sekretariátu, administratívna a technická podpora
» Príjem odkazov, pošty a faxov, ich úschova, archivácia a preposielanie
» Prijímanie e-mailov a ich preposielanie na inú e-mailovú adresu
» Diskrétny režim kancelárie (diskrétne prijímanie a preposielanie odkazov, faxov, ... )
» Zabezpečenie istého stupňa anonymity (vhodné pri potrebe načasovaného vstupu na trhu
   získanie výhody pred konkurenciou, ...)
» Notifikácia dohodnutých udalostí cez telefón, e-mail, SMS
» Kalendár udalostí – externý zostavovaný centrom (globálny aj klientský)
» Hromadná korešpondencia
» Rozposielanie ponúk, reklamných materiálov, pozvánok, oznámení, ...
» Zaobstarávanie výpisov z registrov (živnostenského, obchodného, trestov, ...)
» Usporiadanie valného zhromaždenia
» Výber miesta na obchodné stretnutie
» Prenájom zasadacích miestností


Dôležité stretnutia so svojimi obchodnými partnermi môžete uskutočniť v kompletne zariadenej kancelárii.

K dispozícii môžete mať:

» administratívnu podporu
» kancelárske služby
» telefón, internet