top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
Pravítko

Zabezpečenie pohľadávok

poradenstvo, správa, vymáhanie

second
Prevezmeme za Vás kompletnú starostlivosť o pohľadávky. Poradíme najvhodnejší spôsob zaistenia konkrétnej pohľadávky už pri jej vzniku. Pripravíme potrebné doklady, zmluvy. Pri nedodržaní termínu splatnosti pohľadávky vykonáme všetky úkony potrebné pre jej skoré uspokojenie.

Medzi štandardne ponúkané služby patria:

- vypracovanie návrhu zmlúv a dokladov na zaistenie pohľadávok,
- sledovanie termínov splatnosti,
- zasielanie upomienok,
- mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
- uplatnenie záložného práva,
- vypracovanie návrhu na súd,