top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
Pravítko

Účtovníctvo

Účtovné poradenstvo

second
Našim klientom zabezpečíme nielen vedenie účtovníctva, ale aj spracovanie a archiváciu účtovných dokladov, výkazníctvo, spracovanie priznaní, prehľadov a hlásení. Preberieme zodpovednosť za správne vedenie účtovných kníh a účtovných zápisov. Na základe splnomocnenia vás budeme zastupovať v styku s daňovým úradom.

Medzi štandardne ponúkané služby patria:

- vedenie účtovníctva (zjednodušená daňová evidencia, JÚ, PÚ),
- vypracovanie účtovnej osnovy a účtového rozvrhu,
- zostavenie účtovných závierok,
- vypracovanie smernice o vedení účtovníctva,
- vypracovanie podkladov pre ekonomické rozhodnutia,
- poradenstvo pri účtovných prípadoch,