top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
Stats

Vedenie mzdovej a personálnej agendy

second
Vypracovanie pracovnej zmluvy
Prihlášky a odhlášky zamestnávateľa a zamestnancov (SP, ZP)
Spracovanie miezd
Spracovanie dokladov pre zamestnávateľa – mzdové listy, prehľady,
Platobné príkazy na úhradu záväzkov z miezd
Spracovanie a zasielanie povinných hlásení a prehľadov (DÚ, SP, ZP, ...)
Spracovanie ročného zúčtovania dane
Zastupovanie pri kontrolách (SP, ZP)
Príprava podkladov pre školenia zamestnancov (vstupné, BOZP)