top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
User.png

Dokážeme pre vás zabezpečiť

hlavné súbory činností

Kliknutím na službu získate jej podrobnejší popis

Založenie sro
Začiatok činnosti firmy
Vytvorenie a vedenie firemnej agendy
Administratívne služby
Riadenie pohľadávok
Korporátne poradenstvo
Účtovníctvo, účtovné poradenstvo
Ukončenie činnosti firmy
Doplnkové služby

Applications.png

Popis služby

Služby, ktoré ponúkame

Založenie sro


» Aby podnikateľ mohol uskutočniť svoje plány, potrebuje firmu, pod hlavičkou ktorej bude vystupovať voči svojim obchodným partnerom.
» Na úvod sa musí rozhodnúť, aký typ firmy bude pre jeho podnikanie najvýhodnejší (živnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, ...).
» Nasledujú rozhodnutia o spoločníkoch, názve a sídle firmy, rozsahu činností, zamestnancoch a podobne.
» Často je rozhodujúci aj čas, kedy bude firma schopná reálne fungovať. Podnikanie, viac ako ktorúkoľvek inú činnosť, sprevádzajú obdobia rastu a poklesu úspešnosti. Každá fáza podnikania vyžaduje osobitný prístup, správne a rýchle rozhodnutia.
» Pri zakladaní novej spoločnosti alebo kúpe už založenej, YRP v rámci svojich služieb ponúka svojim klientom kompletný servis ale tiež poradenstvo a kvalifikovanú asistenciu. Je len na klientovi, aký rozsah služieb využije, aby začiatky jeho podnikania komplikovalo čo najmenej problémov a mohol sa v maximálnej miere sústrediť len na vlastný biznis.
» Profesionálny tím s bohatými skúsenosťami zaručuje vysokú úroveň konania, čím minimalizuje čas na vybavenie všetkých formalít ako aj riziko problémov a súčasne znamená nezanedbateľnú úsporu nákladov. Klient sa tým vyhne častým komplikáciám v procese zakladania alebo kúpy spoločnosti.