top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
User.png

Dokážeme pre vás zabezpečiť

hlavné súbory činností

Kliknutím na službu získate jej podrobnejší popis

Založenie sro
Začiatok činnosti firmy
Vytvorenie a vedenie firemnej agendy
Administratívne služby
Riadenie pohľadávok
Korporátne poradenstvo
Účtovníctvo, účtovné poradenstvo
Ukončenie činnosti firmy
Doplnkové služby

Applications.png

Popis služby

Služby, ktoré ponúkame

Začiatok činnosti firmy


Ponúkame komplexnú starostlivosť aj po založení, prípadne prevode spoločnosti na klienta. Zabezpečíme všetky činnosti, ktoré sú pre existenciu firmy bezpodmienečne potrebné.

Predovšetkým ide o tieto činnosti:
- registračné a oznamovacie povinnosti,
- otvorenie účtu,
- zriadenie poštovej schránky alebo zabezpečenie miesta odberu pošty,
- žiadosť o registráciu a pridelenie čísla EORI,
- zabezpečenie dodávok služieb (plnenia spojené s prevádzkou sídla),

Akékoľvek starosti so splnením zákonných povinností súvisiacich so začatím činnosti preberie za klienta naša spoločnosť. Zabezpečíme potrebnú administratívu, vyplnenie a odovzdanie predpísaných formulárov, napísanie žiadostí a podľa možností zabezpečíme najvýhodnejšie podmienky v zmluvách s dodávateľmi služieb (nájom, energie, likvidácia odpadu, telekomunikační operátori, internet, web, ...)