top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
User.png

Dokážeme pre vás zabezpečiť

hlavné súbory činností

Kliknutím na službu získate jej podrobnejší popis

Založenie sro
Začiatok činnosti firmy
Vytvorenie a vedenie firemnej agendy
Administratívne služby
Riadenie pohľadávok
Korporátne poradenstvo
Účtovníctvo, účtovné poradenstvo
Ukončenie činnosti firmy
Doplnkové služby

Applications.png

Popis služby

Služby, ktoré ponúkame

Administratívne služby


Dokážeme zabezpečiť úplne bezproblémové fungovanie firemnej administratívy. Samozrejmosťou je poskytovanie telefónnych, faxových služieb, služby IP telefónnej ústredne.
Klient si sám vyberie z množstva nami poskytovaných služieb, prostredníctvom ktorých bude mať zabezpečený kompletný technický, organizačný a personálny servis orientovaný na spokojnosť jeho samého ako aj jeho obchodných partnerov. Nezanedbateľnou výhodou je aj permanentná dostupnosť kontaktnej osoby.

Klient si môže vybrať z týchto služieb:
- služby sekretariátu, administratívna a technická podpora,
- príjem odkazov, pošty a faxov, ich úschova, archivácia a preposielanie,
- prijímanie e-mailov a ich preposielanie na inú e-mailovú adresu,
- diskrétny režim kancelárie (diskrétne prijímanie a preposielanie odkazov, faxov,.. ),
- zabezpečenie istého stupňa anonymity (vhodné pri potrebe načasovaného vstupu na trh, získanie výhody pred konkurenciou, ...),
- notifikácia dohodnutých udalostí cez telefón, e-mail, SMS,
- kalendár udalostí - externý zostavovaný centrom (globálny aj klientský),
- hromadná korešpondencia,
- rozposielanie ponúk, reklamných materiálov, pozvánok, oznámení, ...
- zaobstarávanie výpisov z registrov (živnostenského, obchodného, trestov, ...),
- usporiadanie valného zhromaždenia,