top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
User.png

Dokážeme pre vás zabezpečiť

hlavné súbory činností

Kliknutím na službu získate jej podrobnejší popis

Založenie sro
Začiatok činnosti firmy
Vytvorenie a vedenie firemnej agendy
Administratívne služby
Riadenie pohľadávok
Korporátne poradenstvo
Účtovníctvo, účtovné poradenstvo
Ukončenie činnosti firmy
Doplnkové služby

Applications.png

Popis služby

Služby, ktoré ponúkame

Riadenie pohľadávok


Prevezmeme za Vás kompletnú starostlivosť o pohľadávky. Poradíme najvhodnejší spôsob zaistenia konkrétnej pohľadávky už pri jej vzniku. Pripravíme potrebné doklady, zmluvy. Pri nedodržaní termínu splatnosti pohľadávky vykonáme všetky úkony potrebné pre jej skoré uspokojenie.

Medzi štandardne ponúkané služby patria:
- vypracovanie návrhu zmlúv a dokladov na zaistenie pohľadávok,
- sledovanie termínov splatnosti,
- zasielanie upomienok,
- mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
- uplatnenie záložného práva,
- vypracovanie návrhu na súd,
- exekučné konanie,