top img
     
     
.
top
Kontaktujte nás > posta
Odpovieme do 24 hod.
User.png

Dokážeme pre vás zabezpečiť

hlavné súbory činností

Kliknutím na službu získate jej podrobnejší popis

Založenie sro
Začiatok činnosti firmy
Vytvorenie a vedenie firemnej agendy
Administratívne služby
Riadenie pohľadávok
Korporátne poradenstvo
Účtovníctvo, účtovné poradenstvo
Ukončenie činnosti firmy
Doplnkové služby

Applications.png

Popis služby

Služby, ktoré ponúkame

Účtovníctvo, účtovné poradenstvo


Našim klientom zabezpečíme nielen vedenie účtovníctva, ale aj spracovanie a archiváciu účtovných dokladov, výkazníctvo, spracovanie priznaní, prehľadov a hlásení. Preberieme zodpovednosť za správne vedenie účtovných kníh a účtovných zápisov. Na základe splnomocnenia vás budeme zastupovať v styku z daňovým úradom.

Medzi štandardne ponúkané služby patria:
- vedenie účtovníctva (zjednodušená daňová evidencia, JÚ, PÚ),
- vypracovanie účtovnej osnovy a účtového rozvrhu,
- zostavenie účtovných závierok,
- vypracovanie smernice o vedení účtovníctva,
- vypracovanie podkladov pre ekonomické rozhodnutia,
- poradenstvo pri účtovných prípadoch,